Preikestolen nasjonalpark til Fylkesmannen

Nasjonalpark i Preikestolområdet vil tjene regionens reiseliv og ikke være til hinder for å videreføre nåværende landbruksdrift. Kraftutbygging, veibygging eller andre tekniske inngrep vil derimot ikke være tillatt i en nasjonalpark. Naturvernforbundet har nå oversendt verneforslaget til Fylkesmannen i Rogaland.

Oversendelse til Fylkesmannen i Rogaland

Trolsk stemning over Lysefjorden Foto: Bjarte Hetland