PREIKESTOLMØTET AVLYST!

Møtet i morgen (14.09) om Preikestolen nasjonalpark er dessverre avlyst. Det skyldes dels få påmeldte og dels en beklagelig møtekollisjon for reiselivsbedriftene. Et vesentlig poeng med møtet var å få til en god og konstruktiv dialog med næringslivet. Vi tar derfor sikte på å finne en ny møtedato seinere i høst som passer bedre for bedriftene.