Preikestolrapporten er klar!

Preikestolen med Jørpelandsheia har store nasjonale natur- og kulturverdier, går det fram av en rapport som Naturvernforbundet i Rogaland og Strand la fram i dag. Fem kulturminner og naturtyper i området har nasjonal verdi og det er registrert ni fuglearter og et tyvetall karplanter, moser, sopp og lav som står på den nasjonale rødlista over truede arter.

Rapport verneverdier Preikestolen nasjonalpark