Preikestolsområdet må vernes

Jørpelandsheia med Preikestolen er blant de mest verneverdige naturområdene i Rogaland. Det er for lengst fastslått at området har nasjonale verneverdier, men likevel ikke naturen her sikret.

Det er blitt tydelig demonstrert i forbindelse med utbyggingsplanene for Jørpelandsvassdraget. Nå har Naturvernforbundet i Strand og Rogaland tatt inititaiv til å igangsette en verneprosess. Ideen har fått god støtte, blant annet fra Strand-ordfører Helge Steinsvåg.