Protesterer mot Høg-Jæren vindpark

Jæren Energi ønsker å øke antallet vindturbiner i Høg-Jæren vindpark fra 27 til 32, og søker NVE om tillatelse til konsesjonsutredning. Norsk Ornitologisk Forening avdeling Rogaland mener søknaden er mangelfull og utilstrekkelig og at utredningsplikten ikke er oppfylt. Naturvernforbundet slutter seg til dette synet.

Uttale frå Naturvernforbundet i Rogaland

Uttale frå Norsk Ornitologisk Forening, Rogaland