Randaberg avslår oppdrettsanlegg

Oppdrettsanlegg i landskapsvernområde ved Alstein er en dårlig idé, mener Naturvernforbundet i Rogaland. Det mener også Randaberg kommune som nylig har avslått søknaden fra Bremnes Seashore.

Randaberg viser til at det ikke er avsatt areal til havbruk i gjeldende kommuneplan, og at søknaden fra oppdrettsselskapet isåfall må behandles ved neste revisjon av planen.

Kommunen mener også at søknaden har store mangler og lite eller ingen dokumentasjon om anleggets miljøpåvirkning og risiko. Det betyr at selskapet må gjøre en langt bedre konsekvensutredning dersom det ønsker å få søknaden behandlet ved neste planrevisjon.

Kjetil Nilsen i Naturvernforbundets oppdrettsutvalg er fornøyd med vedtaket i Randaberg kommune. -Dette viser at kommunen krever skikkelig dokumentasjon og konsekvensutredning før det i det hele tatt blir aktuelt å behandle søkanden. Det er bra, sier han.

Bremnes Seashore har altså søkt om å anlegge et stort oppdrettsanlegg for laks og aure ved Alstein i Randaberg kommune. Planen er å sette ut 10 merder.

Naturvernforbundet i Rogaland har i sin høringsuttalelse sagt nei til søknaden. Blant annet fordi det planlagte anlegget vil bli lagt mindre enn 400 meter fra Alstein landskapsvernområde. Arealet på anlegget er særdeles omfattende og større enn selve øyen, og vil fremstå som svært dominerende tett inntil det vernede landskapsområdet.

Alstein ligger dessuten midt i et eldorado for sjøfugl. Hekkende sjøfugl vil bli forstyrret av aktivitet ved anlegget. Det er sannsynlig at Alstein blir benyttet som hekkeplass for toppskarv, og med toppskarven følger vandrefalk og havørn som også er etablert i området de siste 10 årene. Både skarv, vandrefalk og havørn er ekstremt sky fugler, og menneskelig aktivitet så nært som 3-400 meter vil være nok til å få skarven til å skygge unna Alstein som potensiell hekkeplass. Her er det viktig å tenke på det ikke bare er én fugleart som blir forstyrret, men et helt økosystem.

Økt lusepress og rømming

Naturvernforbundet mener at det på prinsipielt grunnlag ikke skal etableres nye akvakulturanlegg i åpne nøter i Norge før lakselus-problemet er under kontroll. Det hevdes fra Rådmannen i Randaberg kommune at «det er positivt dersom lokaliteten vil føre til at produksjon kan flyttes ut fra indre kystområder der utslipp av næringsstoffer fører til større miljøproblemer». Etter hvordan Naturvernforbundet forstår søknaden kan vi ikke se at det er grunnlag for å hevde at en etablering av denne nye lokaliteten vil føre til mindre produksjon ved lokaliteter i indre kystområder, ettersom både myndigheter og bransjen selv har et uttalt mål om vekst. Dette anlegget kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, dagens anlegg. Dette betyr mer oppdrettslaks og et økt lusepress på villaks og sjøørret i området.

Samtidig er Alstein et værhardt område, noe som vil øke sjansen for skader på anlegget og påfølgende rømming.

Må avslås

Naturvernforbundet i Rogaland mener på bakgrunn av de ovenfor nevnte grunner at det ikke bør gis dispensasjon fra kommunalplanen og at søknanden må avslås.