Randaberg vil ta vare på naturen sin

Kommuneplanutvalget i Randaberg har uttrykt et klart ønske om å ta vare på kommunens unike naturverdier. Det initiativet applauderer Naturvernforbundet, og bidrar med konkrete innspill. Forbundet foreslår blant annet at fire myrer, to kystlyngheier, en skog og to holmer med hekkende sjøfugl blir sikret ved bruk av plan- og bygningsloven.

Brev fra Naturvernforbundet – hvordan ta vare på biologisk mangfold

Konkrete forslag for å ta vare på biologisk mangfold i Randaberg