Råvarene på plass

Mellom åtte og ti tonn jord, sand, grus og stein ble lastet på flyteholmen på torsdag. I morgen skal massene plasseres og planeres på den kunstige fugleøya. Dugnaden begynner kl. 11.

En stund så det litt dramatisk ut da fire-fem tonn jord og sand trykket halve holmen ned i vannet. Men balansen ble raskt  gjenopprettet med tilsvarende antall tonn grus på motstående side. 

Bygging av kunstig fugleøy er ikke hverdagskost. Verken for Naturvernforbundet eller noen andre i landet. Fugleøya på 50 kvadratmeter er den trolig den største holmen av sitt slag som er bygd her til lands. Vi har ihvertfall ikke kjennskap til noe liknende byggeprosjekt. I England er det derimot vanlig å bruke kunstige flyteholmer som biotopforbedrende tiltak i naturreservater. 

I morgen skal vi gjøre holmen fiks ferdig til utsleping. Holmen ligger i opplag i bukta ved Mosvangen Camping og skal slepes til sitt faste ankersted på nordsida av vatnet. En spesialbåt fra Bergen kommer til Mosvatnet i neste uke for å gjennomføre slepeoperasjonen og oppankringen. 

Dugnaden starter i morgen kl. 11 og vi holder på til vi er ferdige. Vel møtt!