Registrering av nye medlemmer

Medlemmer kan registreres på forskjellige måter:

– På internett
– Via kuponger (En enkel kupong for utskrift kan finnes her. Finn også kupong i medlemsbladet Natur & Miljø, eller bestill egne vervebrosjyrer.
– Via e-post. Ved e-post, oppgi eget navn og kontaktopplysninger. For det nye medlemmet trenger vi navn, adresse, fødselsdato, medlemskategori og gjerne epostadresse og telefonnummer.

Enkelte premier krever kun verving av ett medlem. Da kan du oppgi vervepremieønske umiddelbart, på verveskjemaet eller e-post. Premie kan også hentes ut ved egen henvendelse.

Les mer om:
– Hva gir poeng?
– Vervepremier
– Hvordan bestille premie?