Rekordbygging av vindturbiner. Hva skjer med ditt turområde?

Arrangement i regi av Stavanger turistforening

https://www.facebook.com/events/401951473891362/