Rekordvekst i fylkeslaget

I fjor økte medlemstallet i Naturvernforbundet i Rogaland med 219 personer, eller en økning på hele 19 prosent. Det er en oppsiktsvekkende sterk framgang. Vi må helt tilbake til den grønne bølgen på slutten av 1980-tallet for å finne lignende tall. Er det en ny grønn bølge på gang?

Selv om man trekker fra medlemmer som falt fra ifjor, står vi igjen med sterke tall. Medlemstallet i Rogaland var ved utgangen av 2011 på 1249 personer , en økning på 95 medlemmer fra 2010. Det betyr en netto vekst på hele 9 prosent.

De siste 10 årene har fylkeslaget hatt en netto gjennomsnittlig vekst i medlemstallet på omlag 1 prosent i året.

I Norges Naturvernforbund økte medlemstallet med 419 personer, eller ca 2 prosent.  Fylkeslaget i Rogaland sto alene for nesten 25 prosent av netto tilvekst i Norges Naturvernforbund i fjor.

Av innmeldingene i fjor ser vi at det er en stor andel kvinner, anslagvis 70 prosent. En betydelig del av disse er ansatte i miljøbedriften Enjo AS. Den lokale vervingen har i stor grad skjedd på ulike arrangementer, hvor av Verdens miljøverndag i Stavanger og Mostun natursenter har gitt størst uttelling på medlemssiden.

Vi får ingen ting gratis, ei heller nye medlemmer. Skal vi fortsette den gode trenden, må vi alle gjøre en solid verveinnsats i 2012. Alle med sans for grønne verdier bør bli med i Naturvernforbundet, og det bør du gjøre noe aktivt med. På denne hjemmesiden finner du innmeldingssskjema som vi oppfordrer deg til å bruke så snart du har en potensiell medlemskandidat. Lykke til med medlemsjakten i 2012!