Rik matjord vernes

Det blir likevel ikke bygget boliger på landets beste matjord, har regjeringen bestemt. Naturvernforbundet mener det er en god beslutning.

Det var ved begynnelsen av 2013 at Jostein Frøyland fikk seg en overraskende nyhet. I avisene kunne bonden lese at gården hans skulle bli en del av den nye Orstadbyen i Klepp og Time. I 2001, da kommunedelplanen Bybåndet Sør ble utviklet, var en prinsipiell holdning til utbygging i den østlige jærregionen at den gode matjorda på vestsiden skulle spares. Nå viste det seg at den rike matjorda skulle bli boligfelt. 1600 av 6000 nye boliger skulle bygges på Frøyland. Bonden måtte nå kjempe for gården sin.

Fylkesmannen ville ikke at arealet skulle brukes til boligbygging. Det er ikke nødvendig å bygge på Frøyland for å oppnå tilstrekkelig utbygging, mente Fylkesmannen. Landbruksdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet kom på befaring til stedet i oktober 2014, for å veie jordvern opp mot utbyggingsønskene til kommunene. De ble møtt av Naturvernforbundet Rogaland, Natur og Ungdom, flere bondeorganisasjoner samt naboer av Jostein, som alle var der for å vise sin støtte til bonden. Det var stor beslutning blant støttespillerne om å verne jorden som har vært dyrket i flere årtusener. For ikke så lenge siden fikk vi høre hva avgjørelsen ble.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kom i januar 2015 fram til at kulturlandskapet på Frøyland skal spares. Av de 350 målene som var planlagt til utbygging, skal 250 mål forbli dyrket jord. Jostein Frøyland får beholde hele gården sin, og er meget fornøyd med utfallet. Det resterende arealet tilhører nabogrunneiere som allerede ville selge jorda si.

Kun 3% av Norges landareal er dyrket mark. Vi er derfor glade når kommunene holder seg til målet om å verne kulturlandskapet. Fremtiden vil vise om det forblir slik.

Du kan lese mer om saken her.