Riv og bygg ved Store Stokkavatn

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

29.05.2001: Riv og bygg ved Store Stokkavatn


I utgangspunktet stiller Naturvernforbundet seg avvisende til enhver ny boligbygging i randsonen til Store Stokkavatn. Særlig restriktiv må man være på vatnets sør og østside der grøntkorridoren er på sitt smaleste. I forbindelse med en foreslått boligbygging ved Sandal kan vi gjøre et unntak fra hovedregelen forutsatt at det bestående huset på eiendommen blir revet slik også koommunaldirektøren for byutvikling har foreslått.. Dette huset vil stå midt i friområdet, og vil i praksis virke privatiserende i forhold til almennhetens bruk.Les mer i Rygajvern 2.01.