«Rogalandsskogen til glede for samfunnet og folk flest.» Foredrag fylkesskogmester Stein Bomo

Hva er Rogalandsskogen, og hva betyr den for verdiskapning, rekreasjon og naturmangfold? Skogbruket vil plante mer gran. Er det godt for klimaet, men en trussel mot biologisk mangfold? Foredragsholder Stein Boma er forstknadidat og fylkesskogsmester hos fylkesmannen i Rogaland siden 1998. Foredraget er gratis. Informasjons- og salgsdisk fra kl. 18. Åpen kafe. vel møtt!