Rovfugl truet av vindmøller

Risikoen er stor for at kongeørn og hubro kan bli fordrevet fra sine hekkeplasser dersom det tillates bygd vindparker i Helleheia og Tellnes i sør-Rogaland. Det hevder Naturvernforbundet i høringsuttalelser til vindparkplanene.

Hydro Olje & Energi som har utredet Tellnes vindpark, får
stryk for mangelfulle og misvisende opplysninger om konsekvensene for
kongeørn og hubro.

Uttalelse til konsesjonssøknad Tellnes

Supplerende kommentarer til uttalelsene

Uttalelse til konsesjonssøknad Helleheia