Ryfast-plasten flyter fremdeles

Det dukker stadig opp mer plast i Ryfylkebassenget, selv etter omfattende ryddeaksjoner fra Statens vegvesen.

Det var i november 2014 de første meldingene kom, om store mengder plast fra Ryfast-utbyggingen som fløt rundt i Ryfylkebassenget. Nå har det gått over ett år, og selv om Statens vegvesen har gjennomført omfattende ryddeaksjoner, dukker det stadig opp mer plast som stammer fra Ryfast-prosjektet. Plasten stammer fra det Fylkesmannen i Rogaland karakteriserer som «store og ukontrollerte utslipp».

Da Statens vegvesen i november 2015 gjennomførte befaring på steder som tidligere var ryddet, ble det observert nytt tilsig av plastfiber og skyteledninger i større eller mindre omfang på de fleste stedene, ifølge et brev fra Fylkesmannen i Rogaland. Nå har Statens vegvesen satt i gang en ny ryddeaksjon for for å samle opp avfallet, og ny frist fra Fylkesmannen i Rogaland er satt til 1. mars 2016.

Naturvernforbundet i Rogaland har engasjert seg i denne saken side starten, og det er en viktig sak på mange måter. Marin forsøpling og plastavfall i havet har blitt et stadig større problem og utgjør en fare for det marine liv. Både fisk og fugl kan forveksle plastavfall fra Ryfast med mat, og til slutt dø av det. Plast som dumpes i havet kan bli liggende i flere hundre år, før det blir brutt ned til mikroplast – gift som igjen blir tatt opp i næringskjeden.

Naturvernforbundet i Rogaland anmeldte Statens vegvesen til politiet for miljøkriminalitet i 2015, noe som endte med at Statens vegvesen ble ilagt et forelegg på 450.000 kroner.