Ryfylke- et u-land?

– Ryfylke-naturen har alt for alle som ønsker å dyrke det enkle og miljøvennlige friluftslivet, men potensialet blir på langt nær brukt. Ergo er Ryfylke er kommersielt u-land, fastslår friluftsrådet i den nyutgitte boka»Høy puls-en håndbok for aktiv fritid i Ryfylke».

Friluftsrådet har rett i at friluftslivsbasert turisme  står svakt i Rogaland. Men når det i boka påstås at blant annet verneinteresser hindrer utvikling av Ryfylke som en attraktiv arena for friluftsliv, skyter man langt over mål. Det er ytterst få verneområder i Ryfylke som hindrer utøvelse av det enkle og miljøvennlige friluftslivet. Det er ingen myndighet som forbyr organiserte turer i de aller fleste verneområdene. I de få områdene  der det er restriksjoner er det for å verne om hekke- og leveområder for sjøfugl. Er det dette friluftsrådet misliker?

Det er derimot  riktig at det er restriksjoner på motorisert ferdsel og at det er strenge restriksjoner på bygging av hytter og veger i verneområdene. Det er jo nettopp for å sikre det enkle og opplevesrike friluftslivet som friluftsrådet vil ha mye mer av!

Nå er ikke boka «Høy puls» et kampskrift for friluftsrådets oppfatning av friluftslivets vilkår i Ryfylke. Boka handler  først og sist om de utallige mulighetene for å utøve et allsidig og variert friluftsliv i Ryfylke-kommunene. Her har forfatter Sindre Bø gjort en imponerende jobb. Mulighetene for padling, klatring, sykling, dykking osv er presentert kommunevis og rikt illustrert med bilder av svært høy kvalitet. Bakerst i boka er det omfattende referanser til ulike nettssteder og kilder som friluftselskere kan ha stor nytte av når neste tur skal planlegges. Boka har også fått en tiltalende og ryddig design. All ære til forfatter og oppdragsgiver for en solid og nyttig guide for friluftsfolket.