Ryggmyra- en naturskatt i Randaberg

Godt skjult bak busker og trær et drøyt steinkast fra Randabergveien ligger kommunens naturskatt. Ryggmyra er noe så sjeldent som en intakt fattigmyr som har overlevd både utbygging og nydyrking. Nå skal Ryggmyra sikres og ryddes.

Ryggmyra er båndlagt som spesialområde i gjeldende kommuneplan. Det skjedde etter initiativ fra Naturvernforbundet. Men båndlegging er ikke nok. Det må følges opp med reguleringsplan, skjøtselsplan og tiltak. Det har kommunen tenkt å gjøre noe med. I begynnelsen av oktober var Naturvernforbundet på befaring med kommunens administrasjon. Det har resultert i flere konkrete ideer til hva som bør gjøres for å sikre myras verneverdier. 

Som mange andre myrer på Jæren er også Ryggmyra truet av gjengroing. Det er et løselig problem med bruk av motorsag og deretter forsiktig beiting. Resultatet kommer til å bli enestående for regionens befolkning. Hvor ellers på Nord-Jæren kan man oppleve et sted der myrulla blomstrer i et gedigent duvende teppe? Myra vil også bli mer attraktiv for bakkehekkende fugler når den blir som den en gang var – åpen og fri for trær.