Rygjavern kommer til påske!

Neste utgave av Rygjavern er planlagt til påske. Hvis Posten vil, skal bladet være i medlemmenes postkasser rundt 10.april. Utgivelsen har sammenheng med innkalling til Årsmøtet som er fastsatt til mandag 16.april. Forrige utgivelse av Rygjavern (nr. 3/4-2006) er nå tilgjengelig som pdf-fil.

Rygjavern Nr 3 2006