RYGJAVERN Nr 2-2014

Håpet lever fortsatt for Skurvedalen, Alternativ oljedebatt fylte 40 år og Naturvernforbundet er fortsatt i 100. Du kan også lese om grekerne som slåss for å hindre salg naturfreda strender og våtmarker og lanseringen av Oljefri på Nord-Jæren.

Og som alltid i Rygjavern har vi fyldig dekning av aktivitetene på Mostun natursenter. Last opp og les!