Rygjavern nr.2 på nett

Rygjavern nr 2 ble sendt til medlemmene i uka før valget og nå kan du laste ned bladet her. Av innholdet nevner vi spesielt miljøkartleggingen av partiene i fylkesutvalget i perioden 2003-2007.