Rygjavern nr 3-2013

I denne utgaven som utkom rett i slutten av desember 2013 kan du lese om kystlyngheiene, om en agressiv fremmede art i Strand om opprøret i 1935 og nye Mostun. Desembernummeret kan by på hele 39 artikler med stort og smått!

Neste utgave av Rygjavern kommer rundt påsketider og er samtidig innkalling til årsmøtet 2013. Følg med, følg med!