RYGJAVERN NR 3-2016

Stikkord: Skogen i Skurvedalen, Den store fiksedagen, fotorreportasje havets hemmeligheter, jordbruket og klimaendringer, høstens foredragsserie, soldrevet kirke i Strand og kjøp en stol-kampanjen.

Rygjavern nr 3-2016 – 41 årgang. Utkom desember 2016.