Rygjavern om naturmangfold

Årets andre utgave av medlemsbladet Rygjavern er sendt alle medlemmene i Rogaland. Nå får du tilgang til den digitale utgaven der et av temaene er inngrep i naturreservater og trusler mot sterkt truete arter. God fornøyelse!

Erik Thoring

I bladet kan du også lese om friskmeldt vassdragsnatur i Rogaland og om EU som er kritisk til norsk forvaltning av regulerte vassdrag. På siste side i bladet kan du lese «alt» om årets badebåt til Marøy.