Rygjavern

Rygjavern er vårt lokale medlemsblad som sendes til medlemmene fire ganger i året. Tidligere utgaver kan lastes ned her som pdf- filer (pdf-filer krever at du har Acrobat reader eller tilsvarende programvare installert):

Vis din bedrift i Rogalands eneste miljøtidsskrift
Rogalands eneste miljøverntidsskrift Rygjavern startet i 1975 og er nå inne i sitt 27. år. Bladet utgis av Naturvernforbundet i Rogaland med fire årlige utgaver. Opplaget er for tiden 1000 eks. som i hovedsak sendes til forbundets medlemmer i fylket. Blant medlemmer og abonnenter teller et betydelig antall bedrifter, kommuner, bibliotek, skoler og andre offentlige institusjoner. Om lag halvparten av opplaget går til adresser i Stavanger og Sandnes.

Hva skriver Rygjavern om?
Vil du vite hva Naturvernforbundet i Rogaland jobber med, er Rygjavern den rette kilden. Forbundet jobber med de fleste aktuelle miljøtema i Rogaland det være seg biologisk mangfold, energispørsmål, samferdsel eller forurensing. Naturvernforbundet er den største miljøvernorganisasjonen i fylket, og Rygjavern er følgelig en sentral kilde for den som vil holde seg oppdatert om forbundets arbeid og om miljøsakene i Rogaland.

Hvorfor annonsere i Rygjavern?
Fordi vi trenger DIN støtte til vårt viktige arbeide med å ta vare på fylkets naturverdier og miljø. Vi tror også at annonsering hos oss vil gi en positiv profilering av din bedrift. Mange av våre lesere er dessuten viktige aktører og beslutningstakere i næringsliv og offentlig sektor.

Hva koster det å annonsere?
Helside (265 x 180): 12 000,-
Halvside (132 x 180): 8000,-
1/4 side (132 x 90): 5000,-
1/8 side (66 x 90): 2500,-

Rabatt ved flere innrykk av samme annonse. Ingen pristillegg for bruk av farger.

Hvordan leveres annonsemateriellet?
Vi vil helst ha annonsemateriellet oversendt digitalt i ett av følgende filformat (300 dpi).: pdf, eps, tif eller jpg. Filen sendes til vår e-postadresse: rogaland@naturvern.no. Materiellet kan også sendes med vanlig post til: NiR, Pb. 441, Sentrum, 4002 Stavanger.

Spørsmål?
Kontakt vår redaktør Erik Thoring på tlf. 416 83 238 eller vår annonsekonsulent, Gunnar Waarnhus på tlf 22 59 91 80.

Last ned ved å klikke på miniatyrbildene.

3-2009

1-2009

2/3-2008

Eldre utgaver vil legges ut snart.