Så er vi i gang

60 unger og voksne ble skysset til Marøy med «Marøyferjå» i dag. Det ble en innholdsrik dag med krabbefangst, villsau-safari, fjellklatring og grilling. Mest overraskende var ærfugl-hunnen som hadde lagt seg til på stranda og lot seg villig klappe av nyskjerrige unger.

Det er femte sommeren Naturvernforbundet inviterer regionens befolkning til Store Marøy i Gandsfjorden. Det er et ekte lavterskeltilbud. Gratis og ingen påmelding for andre enn grupper med minst ti deltakere. På hverdagene er det barnehager og SFO´ere som fyller opp båten. Men det er god plass til alle på Marøy og vi kjører i skyttel om nødvendig. Benytt sjansen til å oppleve det restaurerte kulturlandskapet på øya. Vi kjører hver dag hele denne uka. I august blir det tre seilingsdatoer.