Samlet miljøbevegelse mot vindkraft på Høg-Jæren

Miljø- og friluftsorganisasjonene i Rogaland protesterer unisont mot 170 vindturbiner og massiv vegbygging midt i hubroland på Høg-Jæren. NVE har torpedert Rogalands egen vindkraftplan og blåser naturmangfoldloven en lang marsj. Rasering av enestående kystlynghei med rovfugltrekk, hubro og kongeørn er NVEs gave til FNs naturmangfoldår 2010.

Naturvernforbundets klage på NVEs konsesjonsvedtak

Ornitologisk forenings klage på NVEs konsesjonsvedtak

FNFs klage på NVEs konsesjonsvedtak

STFs klage på NVEs konsesjonsvedtak

Botanisk forenings klage på NVEs konsesjonsvedtak

Illustrasjonfoto: NRK.no