Sandvatn blir spart

Lyse dropper sin planlagte utbygging av Sandvatn i Lyngsheia i Årdal. Sandvatn er et sentralt element i den foreslåtte Preikestolen nasjonalpark. – Gledelig beslutning, sier Egil Tjensvold , leder i Naturvernforbundet i Strand.

Lyses planer har sin bakgrunn i kravet om minstevannføring i Årdalselva. Kraftselskapet må slippe mer vann  i den lakseførende elva. Mer vann betyr mindre kraftproduksjon. For å kompensere for dette tapet lanserte Lyse ny kraftproduksjon med utgangspunkt i Sandvatn. Nå er dette alternativet lagt til side og Lyse foreslår i stedet et småkraftverk ved regulering av Hiavatn i Viglesdalen. Det er dette alternativet Lyse nå vil konsesjonssøke.