Sauda-klage avvist av settefylkesmann

Fylkesmannen i Vest-Agder opprettholder Sauda kommunes vedtak om reguleringsplan for 42 nye hytter nord-øst for Lindvollsmyra naturreservat i Svandalen. Naturvernforbundets klage på Sauda kommunestyres vedtak er dermed avvist. Saken er tidligere omtalt 15.03,18.05 og 21.06.2006. Her kan du lese fylkesmannens avgjørelse.

Fylkesmannen i Vest-Agder sin avgjørelse