Sauda-rettsak i oktober

Hytteeier Arild Austerheim og Norges Naturvernforbund fikk ikke rettens medhold i at anken fra grunneierne i den såkalte Tjelmen-saken må avvises. Som kjent vant Austerheim og NNV første runde i Ryfylke Tingrett. Staten godtok tingrettens dom som slår fast at fylkeslandbruksstyrets tillatelse til å bygge skogsbilvei i Tjelmen-området var ugyldig. Nå blir det en ny runde i Gulating lagsmannsrett og forhandlingene er berammet til 9. oktober i Sauda.