Sauda-rettsaken ruller videre

Anken fra grunneierne i Tjelmen-området i Sauda må avvises. Subsidiært må Ryfylke tingretts dom i saken stadfestes. Det skriver advokat Kjell Bryfjeld i et tilsvar til Ryfylke tingrett. Brygfjeld representerer Naturvernforbundet og Arild Austerheim. Les tilsvaret her. Se også grunneiernes anke 12.01.2007.

Tilsvar, Ryfylke tingrett