Se Gladmat-utstillingen!

De av dere som ikke fikk anledning til å besøke vår stand under Gladmat-festivalen i Stavanger i juli, kan nå se utstillingen ved å laste ned denne pdf-filen. Utstillingen som består av 7 plakater er trykt på tekstilduk og lar seg enkelt frakte og montere. Naturvernforbundet låner ut utstillingen til alle interesserte.

Rapport fra sommerens Gladmat-festival

Gladmat-festivalen i Stavanger er populær. I følge arrangøren kan anslagvis 200 000 personer ha besøkt festivalen i løpet av fire hektiske dager fra 26 til 29.juli. I denne heksegryta deltok Naturvernforbundet med egen stand, strategisk plassert utenfor Skagen Brygge Hotel på Skagenkaien.

I teltet vårt hadde vi hengt opp sju store og iøynefallende plakater med tema kulturlandskap. På en egen disk var det lagt ut informasjonsmateriell fra oss og fra våre samarbeidspartnere. Vi var nemlig ikke alene på standen. Hver eneste dag hadde vi selskap fra kommuner og organisasjoner som presenterte sine egne prosjekter om kulturlandskap. Rennesøy kommune informerte om turer i kulturlandskapet, Forsand kommune orienterte omLysefjord-prosjektet og Finnøy villsau- og kulturlandskapslag fortalte om sin satsing på skjøtsel og beitebruk av utmarka.

På et daglige programmet sto også gratisturer til Naturvernforbundets eget restaureringsprosjekt på Store Marøy i Stavanger.

Uten mat og drikke

Det eneste vi manglet på standen var mat. Og uten mat og drikke går publikum forbi! Bare de mest interesserte stoppet opp på standen vår. Vi var antagelig den eneste standen på Gladmat-festivalen som ikke opplevede køer og trengsel. Så kan man spørre seg om Gladmat-festivalen er en egnet arena for formidling av kunnskap og invitasjon til debatt. Svaret må bli nei. Selv om mange er opptatt av gjengroing og vakre kulturlandskap, er Gladmat-festivalen neppe stedet for dialog. Likevel angrer vi ikke på vår deltakelse. Vi knyttet mange verdifulle kontakter med kommuner og organisasjoner, og vi har produsert en utstilling som vi kan gjenbruke og låne ut til interesserte.

Populære båtturer

Marøy-turene var en ubetinget suksess. I løpet av fire turer fraktet vi ialt 58 personer til øya i Gandsfjorden med «Marøyferjå». Mange måtte gjøre vendereis fordi båten var full-booket. Hver tur varte i ca to timer og inkluderte en guidet tur i det restaurerte kulturlandskapet der 32 villsauer holder landskapet i hevd. Turene var gratis, men vi inviterte deltakerne til å tegne andeler i prosjektet. Mange tok i mot invitasjonen og det ble tegnet andeler for i alt 2700 kroner.

Takk til…

Utstillingen på Gladmat-festivalen ble finansiert av følgende bidragsydere: Fylkesmannens landbruksavdeling, Rogaland fylkeskommune, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, GladMat A/S samt kommunene Finnøy, Forsand, Rennesøy, Strand og Hjelmeland. I tillegg deltok følgende med innslag på standen vår: Rogaland Bonde- og småbrukarlag, Jordvernforeningen, Stavanger Turistforening, Finnøy Villsau- og kulturlandskapslag, Strand Bondelag og Hjelmeland Turlag.

Slik kan du låne utstillingen

Utstillingen «Høg himmel- opne landskap» er til låns. Utstillingen består av 7 lerretduker, som hver måler 100 cm x 130 cm. Dukene er forsynt med lister oppe og nede slik at de enkelt kan henges opp med sen eller tau. Dukene ruller vi sammen og sender i en hylse.

Det koster i alt kr. 450,- å låne utstillingen. Porto tur/retur koster kr. 394;- og i tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr 56,-.

Ta kontakt med oss på e-mail rogaland@naturvern.no eller ring 416 83 238.

Gladmat-banner