Seier til lokallaget i Strand

Miljødirektoratet har sagt nei til planene om å lage en 56 dekar stor steinfylling i Jørpelandsvågen. – Det nytter å drive med naturvern, fastslår en fornøyd lokallagsleder i Strand, Egil Tjensvold.

I mer enn ti år har lokallaget kjempet mot prosjektet «Fjordbris». Private utbyggere søkte om å fylle Ryfast-masser utenfor stålverket for å bygge 300 boliger. Steinfyllingen ville dekket et areal på 56 dekar. Lokallaget fryktet av utfyllingen vil medføre spredning av forurensete bunnslam og ødeleggelse av viktige ålegrasenger og oppvekstområder for torsk. Fylkesmannen var av samme oppfatning og påklaget tillatelsen som ble gitt av et politisk flertall i Strand kommunestyre. 

Klagesaken er nå endelig avgjort av Miljødirektoratet. Naturvernforbundet og Fylkesmannen har fått fullt medhold og Fjordbris-planene kan legges i skuffen.