Seminar om naturmangfoldloven

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) inviterer til gratis kveldsseminar om naturmangfoldloven tirsdag 24.april. Seminaret holdes på Arkeologisk Museum i Stavanger fra kl. 18 til kl.21. Påmelding innen 20.april til anne.breistein@sabima.no

På den norske rødlista fra 2010 er det ført opp 4599 arter , hvorav 2398 er truet og 1284 nær truet. Naturtyper som ikke finnes andre steder i verden er i ferd med å bli borte. Viktigst for naturmangfold i Norge er endringer i hvordan områder brukes. Utbygging av naturområder uten at det tas hensyn til naturmiljøet gjør at dyr og planter fortsatt er truet.

Hvordan kan vi best bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges? Vil du lære mer om hvordan du kan bidra? SABIMA inviterer til kveldsseminar med fokus på å gi deg lure tips og god kunnskap om hvordan du kan gjøre en forskjell.

Programmet vil bestå av en kort men grundig innføring i lovverket, eksempler på saker der naturen har vunnet og inspirasjon til hvordan du selv kan gå frem i ditt nærmiljø. Porgam finner du på: 

http://sabima.no/sider/tekst.asp?side=1018