Siste foredrag på Vitenfabrikken

Torsdag 19.11 avsluttes Naturvernforbundets åtte uker lange foredragsserie i Vitenfabrikken med den kritisk trua åkerriksa som kveldens tema. Foredragsholder er naturforvalter Torborg Berge som leder arbeidet med en nasjonal handlingsplan for åkerriksa. Foredraget starter kl. 18.30. Fri adgang.

«Åkerriksa – håp i hangande snøre»

Knapt noen fugl er sterkere knyttet til jordbrukets kulturlandskap enn åkerriksa. Den lysebrune, grå- og brunspraglete åkerriksa har satset livet på bondens graseng og kornåkre. Det kan bli dens undergang. Intensivering av jordbruket med flere årlige høstinger og økende mekanisering har gått hardt utover bestanden i hele Norge. I 2008 ble det bare registrert 132 syngende hanner og åkerriksa tilhører nå kategorien «kritisk truet» i den nasjonale rødlista over truete arter.

I 2008 ble det startet en nasjonal handlingsplan for å berge åkerriksa. Prosjektarbeidet er ledet av naturforvalter Torborg Berge ved fylkesmannen i Rogaland. Torsdag 19.november kommer hun til Vitenfabrikken for å fortelle om åkerriksa´s situasjon i Norge og i Rogaland spesielt. Hun vil også fortelle om tiltakene som nå blir igangsatt i regi av handlingsplanen.

Foredraget starter kl. 18.30 og avsluttes ca. kl. 19.45. Fra kl. 18 er det salg av lokale naturbøker. Arrangør er Naturvernforbundet i Rogaland.