Sjekk Kvassheimsåna!

Naturvernforbundet ber fylkesmannen sjekke om en tillatelse til opprensking og steinsetting i Kvassheimsåna i Hå kommune er gjennomført som forutsatt. Opplysninger forbundet har fått kan tyde at det ikke er tilfelle.

Brev til Fylkesmannens miljøvernavdeling