Sjelden orkidé flyttes til Mostun

Tirsdag 10. februar ble det holdt møte for å diskutere flytting av en dyrebar orkidé. Representanter fra Naturvernforbundet, Vegvesenet og deres utvalgte entrepenør var på plass for planleggingen.

Slik ser den ut, marihånden. Foto: Roger DarlingtonI midtrabatten på E39 mellom Vålandsskogen og Mosvatnet har en orkidé etablert seg. Siden det skal bygges om her i forbindelse med Ryfasttunnelen, må veksten plantes om eller gå tapt. Det høres ut som mye bry for en blomst, men denne er en svært sjelden art.

Purpurmarihånd (Dactylorhiza purpurella) er sterkt truet og er derfor totalfredet i Norge. Dersom purpurmarihånd skal forbli en del av norsk flora, bør vi gjøre en innsats når den trues med ødeleggelse. Den vokser kun et par plasser i hele landet, og ett av disse stedene er nå mellom kjørebanene på motorveien. Det som gjør jorda i midtrabatten så spesiell er at det er løsmasser som sannsynligvis har kommet fra et sted blomsten vokser.

Planen er at Mostun skal overta ansvaret for plantens fremtid. Den skal få plass på plenen ved natursenteret. Dette stedet ble valgt fordi det tilfredsstiller vekstkravene til arten. Vegvesenet hadde med seg entrepenør fra Stangeland for å diskutere hvordan de skulle gå frem for å flytte orkidéen på mest skånsomt vis.

Der er mange hensyn å ta. En plante må ha riktig fuktighet, sollys, drenering og surhet i jorda for å overleve. En stor blokk med jord skal flyttes, slik at forholdene planten lever i skal være så like og stabile som mulig. I månedskifte februar/mars skal flytteoperasjonen iverksettes. Omstendighetene ligger til rette for at dette skal bli vellykket!

Les mer om saken her.

Her planlegges det hvor orkideen skal plantes om. Foto: Erlend Berne