Sjøfugl viktigere enn småbåthavn

Torsteinsvika på Vestre Åmøy i Rennesøy kommune er et gruntvannsområde som er helt unikt i regional sammenheng. Området er et svært viktig område for sjøfugl der det aldri burde vært åpnet for etablering av småbåthavn. Forslaget om å bygge 300 nye båtplasser her må avvises, krever Naturvernforbundet i en høringsuttalelse.

Høringssvar til utlagt reguleringsplan- bevar Torsteinsvika