Sjøfuglkonflikt i Risavika

Måker og terner har funnet ut at de flate industritakene i Risavika i Sola er ypperlige hekkeplasser. Ikke alle liker er det. Enkelte bedrifter ser på sjøfuglene som en plage og har gjort mislykkede forsøk på å stenge fuglene ute. Naturvernforbundet mener det fins løsninger på konflikten og ber Sola kommune ta initiativ.

Sjøfugl-brev til Sola kommune