Skeptisk til amfiscene på Lundsneset

Rogaland Teater har fått tillatelse til å bygge en pemanent amfiscene i kulturlandskapet på Lundsneset på Hundvåg. Naturvernforbundet mener spørsmålet om permanente innstallasjoner i et åpent og sårbart landskap burde vært lagt ut på høring, men kommunen er ikke enig.

Her er vårt brev til politikerne 28.september: Til Kommunalstyret for tekniske driftstjenester Gjelder sak: Lundsneset, Hundvåg – tilrettelegging for «Eventyr i landskap» I følge saksutredningen søker Rogaland Teater om permanente innstallasjoner i friområdet på Lundsneset. Det gjelder i første rekke permanent amfi, men også «varige landskapsinnstallasjoner» blir nevnt i søknaden.

Som kjent har Naturvernforbundet og rekke andre frilufts- og miljøvernorganisasjoner hatt et stort engasjement knyttet til sikring av landskaps- og friluftskvalitetene på Lundsneset, blant annet i forbindelse med debatt om skytebane og seinere golfbane. Vi mener det er rimelig at organisasjonene og andre brukere av området får anledning til å ta stilling til forslagene om permanente innstallasjoner i dette unike kulturlandskapet i Stavanger. Saken som kommer opp nå er helt ny og ukjent for oss og vi mener at varige tiltak av dette omfang bør fremmes som en reguleringsplan slik at alle interesser kan bli hørt. Vi ber derfor kommunalstyret om å utsette saken slik at berørte parter kan få anledning til å gjøre seg kjent med planene for Lundsneset.

Vennlig hilsen Naturvernforbundet i Rogaland Erik Thoring daglig lederUnder kan du lese brevet fra Stavanger kommune ved Park og idrett av 12.10.2007:

Brev fra Stavanger kommune