Skeptisk til avfallsanlegg i Hå

Konsekvensutredningen for fragmenteringsanlegg på Småhaugane industriområde i Hå kommune inneholder flere mangler, mener Naturvernforbundet. Utredningen bør vise hva konsekvensene blir av en utvidelse av anlegget og det bør kreves tileggsutredning om svevestøv, utslipp til vann og risikoanalyse.

Uttalelse ang. fragmenteringsanlegget på Vigrestad