Skeptisk til LNG-fabrikk i Risavika

En planlagt LNG-fabrikk i Risavika kan få negative konsekvenser for friområdene ved Hestholmen og Nautøy. Lokalbefolkningen frykter at krav om sikkerhetssoner kan begrense ferdselen, og at fabrikkstøy kan gjøre friområdene langt mindre attraktive. Naturvernforbundet deler denne frykten.

Brev til Sola kommune om truede friområder ved Risavika