Skjult skatt i Vitenfabrikken

I flere Rogalandselver skjuler det seg en spennende skatt. I tidligere tider var den ettertraktet for sine perler, i dag er den fredet og rødlistet. Vil du vite mer om elvemuslingens hemmeligheter skal du ta turen til Vitenfabrikken torsdag 29 september kl. 18.30.

Foredragsholder og ferskvannsbiolog Tone Ankarstrand er  fascinert av  muslingen som lever sitt lange og stillferdige  liv på elvebunnen. Hun har kartlagt bestandene i fylket og kjenner elvemuslingen bedre enn de fleste. Bestandene av elvemusling i Europa har gått markert tilbake, og mye av tilbakegangen har sammenheng med hva vi gjør på land. Hva må til  for å ta vare på elvemuslingen er et av flere spørsmål Tone gir svar på i sitt foredrag. 

Foredraget begynner kl. 18.30, men kom gjerne før. Fra kl. 18 åpner vi  en informasjons- og salgsdisk med mye interessant materiell.

Foredragene er som vanlig gratis. Vel møtt i Vitenfabrikken på torsdag!

Elvemusling. Foto: NINA.