Skogvern på vent

Skogeiere over hele landet er klar til å verne verneverdig skog, men pengene mangler. Skognæringen, naturvern- og friluftsorganisasjonene går nå sammen om å be regjeringen bevilge 150 millioner kroner til å utbetale erstatninger til vernevillige skogeiere.

unknown

Frivilig vern av skog har vært en suksess. Men det er fare for at ordningen kommer i miskreditt dersom skogeiere må vente vinter og vår på avklaring. I årets budsjett er det satt av 231 millioner kroner som er en dobling fra året før. Men det er altså ikke nok, skriver organisasjonene i et fellesbrev til regjeringen.