Skryt fra landbruksministeren

Naturvernforbundet har invitert landbruks-og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) til å besøke vår stand på Gladmat-festivalen i Stavanger. Vi har også fristet med en befaring til Store Marøy med «Marøyferjå». Men statsråden kommer ikke til Stavanger – han skal ha ferie. Derimot er ministeren fornøyd med vårt engasjement for kulturlandskapet. Les brevet her

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansens brev til Naturvernforbundet i Rogaland 11.juli 2006:

«Jeg takker for invitasjonen til å besøke Naturvernforbundets stand under Gladmatfestivalen i Stavanger. Jeg har imidlertid ikke anledning til å besøke festivalen i år og må derfor takke nei til invitasjonen om å besøke deres stand.

Jeg ser positivt på det engasjementet som dere viser i arbeidet med å hindre gjengroing av kulturlandskapet. Dette er noe regjeringen også er svært opptatt av og som bl.a. ble vist i årets jordbruksoppgjør. Departementet er kjent med arbeidet som er gjort på Store Marøy, og jeg ønsker dere lykke til videre med dette.»