Skuffende svakt i Sandnes

Den gode trenden fra foredragsserien på Vitenfabrikken fikk en bråstopp i høst. Bare 20 tilhørere per foredrag er langt under forventingene. Det er nesten en halvering i forhold til fjoråret da det kom 154 tilhørere til fire foredrag. I år var tallet 81.

Det er vanskelig å finne en eksakt forklaring på svikten. Markedsføringen av foredragsserien har  vært den samme som fjoråret med produksjon og distribusjon av eget programhefte og bra omtale på nett og i trykte medier. Årets foredragsholdere burde det heller ikke være noe å utsette på. De fikk alle som en gode tilbakemeldinger fra det fåtallige publikummet.

Naturvernforbundet har brukt store ressurser på å etablere en sosial og faglig møteplass for alle naturinteresserte i regionen. Hvorvidt vi vil gjenta tilbudet neste år, avhenger av evalueringen som styret i fylkeslaget skal gjøre med det første.