Slik får du humlevennlig hage

Mange humler står i fare for å forsvinne i Norge. Heldigvis kan vi alle bidra ved å gjøre hagen vår humlevennlig!

Vi er helt avhengige av humler og andre pollinerende insekter. Det er de som pollinerer trær og planter, som igjen gir oss frukt og bær. Uten humler og andre insekter, vil matproduksjonen bli satt kraftig tilbake.

Det er mange grunner til at humlene er i tilbakegang, men de viktigste er økende bruk av sprøytemidler og at leveområdene blir færre.

Heldigvis kan vi ale bidra til en ekte humledugnad. Her er noen enkle tips:

1. Plant humlevennlige planter

Enten du har en stor hage eller bare en liten balkong: Bruk plassen du har til å plante humlevennlige planter. Disse kan gi mat til humlene hele sesongen.

Det er mange sorter å velge mellom, og vi anbefaler spesielt denne gode oversikten fra La humla suse.

2. Unngå sprøytemidler

Faktisk kan humler trives bede i byen enn på landet. Det fordi de i byen finner parker, hager og balkonger som bugner av ulike planter som blomstrer til ulike tider, mens landbruket i dag er preget av monolandbruk og mye bruk av sprøytemidler.

Derfor oppfordrer til å droppe sprøytemidler i hagen. Det er unødvendig, dreper også nytteinsektene og er skadelig for andre dyr, som fugler, små pattedyr, amfibier.

3. La det gro villt i hagen

Det er mange ville planter som vokser naturlig i norsk natur, som humlene er avhengig av. Dette er for eksempel selje, som blomstrer tidlig på våren og er en kjempe viktig matplante for mange pollinerende insekter. Kløver, klokkeblomster, storkenebb og mange andre blomstrende ville engplanter er yndet av humlene.

Hageeierne kan gi viktige bidrag ved å legge til rette for mer biologisk mangfold som humler og bier har behov for. Det viktigste hageeiere faktisk kan gjøre, er å la humla suse og la hagen gro litt vilt med løvetann og ugress.