Slik forbedrer vi naturmangfoldet i Mosvatnet

Mosvatnet er unik i Norge. Ingen andre byer har et så rikt naturområde så sentralt plassert i byens sentrum. Samtidig er naturmangfoldet i og ved Mosvatnet under sterkt press.

Naturvernforbundet er i likhet med det store flertall av Mosvatnets bruker opptatt av å ta vare på det unike naturmangfoldet. Og vi ser også et stort potensiale i å forbedre levekårene for fugler, planter og dyr til glede for alle.

En av truslene mot naturmangfoldet heter fremmede arter. Mange av Mosvatnets venner registrert at forvillede hageplanter har hatt en kolossal ekspansjon over lang tid. Mest synlig er prydbringebær som har tatt helt overhånd, særlig på vest- og sørsiden av Mosvatnet. Parkslirekne er en annen forvillet art som truer det naturlige, stedegne plantelivet ved Mosvatnet.

Stavanger kommune har startet arbeidet med å bekjempe fremmede arter, og Naturvernforbundet deltar. I første omgang vil vi drive systematisk rydding og slått av prydbringebær og parkslirekne i nærområdet til Mostun og  ved Kiellandsmyra. Om vi får flere med på laget, vil innsatsen bli utvidet.

Flyteholmen som ble sjøsatt vinteren 2012 er et annet prosjekt som Naturvernforbundet står bak med økonomisk støtte fra Stavanger kommune. Flyteholmen skal bidra til å gi fugler i Mosvatnet bedre og tryggere hekkemuligheter og samtidig berike naturopplevelsene for friområdets brukere.

Hver vinter blir hettemåkeholmen i Mosvatnet ryddet for kratt. Her fra årets aksjon med Halvard Josefsen og Kalle Lindheim (bak). Foto: Erik Thoring.

Det tredje prosjektet handler også om fugler. De som har levd en stund vil huske at den gjenværende naturlige holmen sør-øst i Mosvatnet var en yndet hekkeplass for blant andre hettemåke. Så har holmen sakte, men sikkert grodd igjen med kratt og trær og blitt helt uegnet som hekkeplass for hettemåker og andre vannfugler. Vi startet ryddingen av holmen vinteren 2010 og har fortsatt med rydding og skjøtsel de påfølgende vinterene. Dette arbeidet skal fortsette til holmen igjen blir en god hekkeplass for en hettemåkene.

Flere prosjekter er  på beddingen, og vil bli sjøsatt i tur og orden. Mer om de enkelte prosjektene vil du etterhvert finne på denne siden.