Slik har du aldri sett Mostun før

Dette bildet av Mostun har du neppe sett tidligere. Bildet som dukket opp i brannvesenets gamle fotoarkiv, viser bygget slik det så ut mellom 1917 og ca 1935.

Stavanger Byarkiv

Bygningskroppen er den samme som i dag, men detaljene i eksteriøret er forskjellig. Legg for eksempel merke til de dreide søylene, og spilerekkverket i 2.etasje. Mange vil mene at denne varianten er stiligere enn etter ombyggingen på midten av 1930-tallet. Da var det funkis som gjaldt. Bondeungdomslaget som sto for ombyggingen utvidet terrassen mot nord og innlemmet uthuset (til høyre) i byggverket med en balustrade mot hagen. Anlegget ble helstøpt og tjente formålet som kafe og restaruant med stor uteplass under halvtak.

Men hvordan så Mostun ut fra starten av i 1867? Det vet vi ikke. Det har så langt ikke latt seg gjøre å oppdrive byggetegninger, fotografier eller andre illustrasjoner fra byggets første 50 leveår.

Legg merke til at Mostun var innegjerdet med solid piggtråd. Foto: Byarkivet i Stavanger.