Slik kan du bli kvitt oljetanken

– Kvitt deg med oljetanken og bytt til klimavennlig oppvarming av boligen din, oppfordret ordfører Christine Sagen Helgø da hun markerte starten på oljefri-kampanjen i Stavanger sentrum onsdag 30.april.

Ordføreren var glad for at Stavanger nå er i gang med å ta et viktig grønt grep som kan bidra til å redusere klimautslippene i regionen og forebygge forurensing av jord og vann. En oljefri oppvarming er dessuten billigere og tryggere for boligeierne, la hun til.

-Hvis dere her på Nord-Jæren kan bli kvitt halvparten av oljetankene, vil det være et kjempbidrag til å redusere klimautslippene, uttalte Maren Esmark, Naturvernforbundets generalsekretær som kom til Stavanger for å markere kampanjen som skal pågå i flere år.  

En oljefyr i en enebolig på 200m2 slipper årlig ut like mye klimagasser som fem gjennomsnittlige nyere personbiler.

På Nord-Jæren ligger det tusenvis av gamle, lekkasjefarlige oljetanker. Nedgravde ståltanker har en forventet levetid på 25-30 år, og det er tankeier som har ansvaret for at tanken eller rørsystemet ikke lekker. Eiendomseier er også økonomisk ansvarlig for skader som en lekkasje påfører naboeiendommer, og for opprydding i all forurensing.Det er mulig å få økonomisk støtte til å skifte til mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger.

Stortinget har vedtatt et forbud mot fyring med fossil olje fra 2020. Stavanger, Sandnes og Randaberg kommune har en målsetting om å fase ut olje- og parafinfyring så raskt som mulig.  Vi ønsker å forenkle prosessene med å skifte oppvarmingsløsning og å fjerne oljetanker, for de av dere som ønsker å gjøre dette nå i god tid før forbudet trer i kraft.

Stavanger, Randaberg og Sandnes kommune deltar i Naturvernforbundets kampanje Oljefri, som legger til rette for at det skal være enklere for boligeiere å bli kvitt gamle oljetanker og installere klimavennlige oppvarmingsløsninger.

Vi inviterer til et åpent informasjonsmøte for innbyggere i Randaberg, Stavanger og Sandnes. Her møter du blant annet kommunen, Enova og Oljefri, samt tilbydere av tjenester som oppgraving av oljetank og installasjon av andre løsninger. Hensikten er å vise vei i prosessen med å skifte fra fossil til fornybar oppvarming og å fjerne gamle oljetanker. Du er velkommen til å komme på det møtet som passer deg best:

Tirsdag 6. mai kl 18.00-20.30, Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, Stavanger

Onsdag 7. mai kl 18.00-20.30, Vågen videregående skole, Holbergsgate 23, Sandnes

Torsdag 8. mai kl 18.00-20.30, Randaberg folkebibliotek, Randabergveien 378, Randaberg